Samenvatting

Financieel beeld

Financieel totaalbeeld

In het financieel totaalbeeld wordt voor de exploitatie als eerste de totale stand van de Najaarsnota 2022 getoond. In dezelfde opzet worden vervolgens de m utaties in de Najaarsnota 2022 ten opzicht van de Voorjaarsnota 2022 getoond. Dit geeft een totaalbeeld van de lasten en baten en de inzet van alle reserves.

De totale exploitatielasten na verwerking van de Najaarsnota 2022 bedragen € 842 mln.  

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26