Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en Onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 113.212
Baten € 694.741
Saldo € -581.529
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26