Bijlagen

Bijlage 2 Overlopende passiva (OVP)

Totaal overzicht

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Saldo per
31-12-2025

OVP Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

6.034

0

0

6.034

6.034

6.034

6.034

OVP BDU

27.754

0

6.119

21.635

21.186

15.067

8.948

OVP Bermmaatregelen N-wegen

1.737

0

0

1.737

1.737

1.737

1.737

OVP Beschikbaarheidsvergoeding

941

0

0

941

941

941

941

OVP Boeren voor natuur

210

0

108

102

0

0

0

OVP Clean Inland Shipping

291

0

0

291

291

291

291

OVP Flexpool Rijksbijdrage

3.256

0

2.556

700

0

0

0

OVP Horizon 2020 Nextgen

78

0

0

78

78

78

78

OVP IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied

1.214

0

510

704

214

0

0

OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta

3.906

0

1.202

2.705

1.119

0

0

OVP Impuls Veenweiden

22.000

0

5.545

16.455

10.955

5.455

0

OVP Investeringsportefeuille 2022 DMS N2000

0

504

504

0

0

0

0

OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen

1.250

250

250

1.250

1.250

1.250

1.250

OVP LIFE IP All4Biodiversity

30

204

204

30

30

30

30

OVP MIT (SPUK)

0

1.521

903

618

552

552

552

OVP MIT 2021

1.440

4.132

5.572

0

636

636

636

OVP MIT 2022

0

3.872

2.418

1.454

0

103

103

OVP MIT 2023

0

0

0

0

1.389

0

200

OVP Natuurcompensatie HSL zuid

95

0

0

95

95

95

95

OVP Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

1.693

0

962

731

0

0

0

OVP PMR 750 ha

86.594

0

11.271

75.324

66.219

58.119

50.219

OVP SPUK Culturele voorziening 2020

196

0

196

0

0

0

0

OVP SPUK NOVI havengebied Rotterdam

207

0

207

0

0

0

0

OVP SPUK Schone Lucht Akkoord (SLA)

400

0

400

0

0

0

0

OVP SPUK Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproprotioneel

320

0

150

170

170

170

170

OVP SPUK Verkeersinfrastructuur

41

0

0

41

41

41

41

OVP Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

5.466

0

0

5.466

5.466

5.466

5.466

OVP Truckparkings

1.637

0

0

1.637

1.637

1.637

1.637

OVP Uitvoeringsprogramma Natuur

6.611

9.632

1.835

14.408

18.514

10.357

181

OVP Zandmotor

40

0

-47

87

94

101

108

OVP Zoetermeerse Meerpolder

177

358

535

0

0

0

0

Totaal

173.619

20.474

41.400

152.693

138.647

108.160

78.718

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26