Bijlagen

Bijlage 6 Amendementen en moties

Aangenomen amendementen
732 Ondersteuning armoede-schuldenproblematiek

Aangenomen moties
Geen

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26