Bijlagen

Bijlage 3 Investeringskredieten

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 t/m Voorjaarsnota 2022

Mutaties Najaarsnota 2022

Begroting 2022 na Najaarsnota 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

106.821

-4.612

102.208

200.342

1.110.044

460.119

386.243

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

5.000

-5.000

0

2.266

5.000

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

58.292

-4.475

53.817

15.364

12.534

7.197

5.544

- Overzicht Algemene middelen

7.920

0

7.920

8.625

4.675

0

0

Subtotaal

178.033

-14.087

163.946

226.597

1.132.252

467.316

391.787

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

20.844

4.542

25.386

14.950

613.320

120.866

45.285

Subtotaal

20.844

4.542

25.386

14.950

613.320

120.866

45.285

Totaal investeringskredieten

157.189

-18.629

138.560

211.647

518.932

346.450

346.502

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26