Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Een duurzame organisatie vraagt om een duurzame huishouding. Wij streven hierbij naar tevreden medewerkers en klanten. Facilitaire activiteiten dragen integraal bij aan de doelen van de PZH organisatie, of het nu gaat om duurzame inkoop, een energie neutrale verbouwing van ons kantoor of het elektrificeren van ons wagenpark. We ondersteunen daarom de beleidsmatige doelstellingen, zoals energietransitie, innovatie en slim datagebruik.

We zetten in op verduurzaming van ons vastgoed in lijn met de wettelijke bepalingen, bestuurlijke afspraken binnen het Interprovinciaal Overleg en van Energierijk Den Haag (ERDH). De renovatie van gebouw-C is in augustus 2022 opgeleverd. Daarin is meegenomen de ontwikkeling van een integrale oplossing voor de warmte-koude-opslag van zowel gebouwdeel-C als de andere bouwdelen. Ook liggen er zonnepanelen op het dak voor opwekking van duurzame energie. Gebouw-C is duurzaam gerenoveerd en circulair ontworpen.

In 2020 is gestart met de verkenningsfase voor het renoveren van de overige bouwdelen ABDE van het provinciehuis en de buitenlocaties. Een masterplan verduurzaming ABDE is 2022 gereed en begin 2023 verwachten we duurzame meerjarig onderhoudsplanningen te hebben opgesteld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke duurzame vervangingen benodigd zijn in de komende jaren om te kunnen gaan voldoen aan de bestuurlijke afspraken en wettelijke bepalingen. De aanpassingen aan de gebouwen ABDE vanwege brandveiligheid zullen medio 2023 zijn uitgevoerd.

Extra huurinkomsten vanaf 2023
Bij de besluitvorming van de renovatie van Gebouw-C hebben PS besloten om jaarlijks € 0,6 mln taakstellende extra huuropbrengsten te genereren met ingang van 2023 en voor een periode van 20 jaar. De vastgoedmarkt was ten tijde van het besluit goed, corona bestond nog niet en de verwachting was dat in gebouw-C meer meters en werkplekken zouden komen zodat er in een ander bouwdeel meer meters verhuurd konden worden. De huidige situatie is aanzienlijk veranderd. Voor het einde van 2022 wordt een nieuwe huisvestingsvisie opgesteld die aansluit op de nieuwe manier van werken bij de provincie na corona. De impact van het terugkomen naar kantoor moet eerst inzichtelijk worden gemaakt, zodat een duidelijk beeld ontstaat over de behoefte in de benodigde m 2 voor de provincie en de eventuele mogelijkheden om m 2 extra te verhuren. Ook speelt hierbij de bezetting en het gebruik van het C-gebouw een grote rol na de ingebruikname per september 2022. De verwachting is daarom niet reëel om in 2023 uit te gaan van extra huurinkomsten. Dit zal pas medio 2023 duidelijk worden, wanneer meer data beschikbaar is vanuit Meten en Monitoren en Smart Buildings.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26